Over StartUp Nijmegen


Zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en passie. Drie eigenschappen waarover een startende ondernemer onvoorwaardelijk moet beschikken, wil hij of zij het op termijn ook redden. Als je die drie eigenschappen niet of onvoldoende hebt, is StartUp Nijmegen de flexwerkplek in Nijmegen bij uitstek de partij die je er aan kan helpen. StartUp Nijmegen is in feite niet één partij, het is een netwerk dat uiteindelijk bestaat uit enige tientallen startende bedrijfjes en evenzoveel al (veel) langer bestaande partnerondernemingen, die deskundigheid inbrengen. Allemaal hebben ze het delen van kennis en samenwerken in de meest praktische zin hoog in het vaandel.

Je kent dat wel...

Je kent dat wel. Het wereldidee is geboren, je begint je eigen bedrijf. Laptop en printer staan op de zolderkamer. Internet doet het. Visitekaartjes zijn gemaakt. Het spaargeld is overgemaakt op je eerste zakelijke rekening. Het kastje met woordenboek en vakliteratuur staat tegen de muur. Kortom, je bent ondernemer! En zie je wel, het wás een wereldidee. Het gaat goed. Opdrachten komen binnen, je krijgt het steeds drukker daar op die zolderkamer. Ook na de eerste drie, vijf, negen maanden gaat het nog goed. Maar dan toch breekt het moment aan dat het ergens begint te schuren. Je komt er even niet uit met de boekhouding. Een belangrijke klant kun je niet thuis ontvangen, hoe moet dat nu? De belastingdienst doet lastig. Een andere klant wil, in jouw ogen volkomen ten onrecht, niet betalen. Die ene module op je website, daar wil het niet mee vlotten. De juiste introductie tot dat belangrijke zakelijke netwerk is onvindbaar. En ook nog, herkenbaar en zeer alledaags, dochterlief moet naar ballet gebracht, de hond moet uit, ‘ga jij straks even naar de groenteboer?’, en andere huishoudelijke zaken en taken leiden af of zijn reden tot uitstel. De waarde zelfdiscipline is daar al aan erosie blootgesteld en er wordt al een flink beroep gedaan op het doorzettingsvermogen.

De 10 zekerheden van StartUp Nijmegen

Voor de startende ondernemer is aansluiten bij StartUp Nijmegen de ideale oplossing. Vanaf 135 euro per maand (incl. ‘de nuts’) beschikt de starter over een representatieve werkplek plus een flink pakket aan begeleiding en ondersteuning door professionals. Collega-starters – werkzaam in de meest uiteenlopende branches – vormen het klankbord waarop zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en passie gestemd kunnen worden.

StartUp Nijmegen biedt zekerheden die in andere (werk)situaties, bijvoorbeeld thuis, niet te vinden zijn:

  • StartUp-ondernemers groeien harder dan thuiswerkers.
  • Biedt de meest uitgebreide en ondernemende werkomgeving.
  • Hanteert de laagste tarieven in de markt. (vanaf euro 135)
  • Is de gezelligste ondernemerscommunity van Nijmegen.
  • Aanwezigheid aanjagers die jou helpen en wegwijs maken.
  • Groot ondernemersnetwerk, met interessante contacten.
  • Wifi, koffie, thee, keuken, relaxruimte, fietsen, deelauto, overlegruimtes en werkplekken.
  • Altijd toegang 24 uur per dag | 7 dagen per week.
  • Iedere week adviseurs/experts aanwezig voor vragen.
  • Interessante collega-ondernemers voor inspiratie en hulp.

Bij StartUp Nijmegen is het ‘hip & happening’. Maar dat niet alleen. Ook inhoudelijk is StartUp Nijmegen een robuust en bewezen concept. Niet voor niets staan partners uit het bedrijfsleven en (semi)overheid in de rij om op gezette tijden door middel van groepspresentaties of spreekuren één-op-één kennis en kunde met de Startup-community te delen. Alle disciplines die raakvlak hebben met het ondernemen worden door die partners gedekt.

Partners die ook voor jóu ter beschikking staan

Voorbeelden van instellingen die als partner aan StartUp Nijmegen verbonden zijn: Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Nijmegen, Werkbedrijf, gemeente Nijmegen. Uit het Nijmeegse bedrijfsleven zijn Blokland & Duin, BPR Visie, Poelmann van den Broek Advocaten, Rabobank Rijk van Nijmegen, Planon Group, Klokbouw, Cornelissen Transport, Klingele Golfkarton, MADE BY MEDIA of Modderkolk elektrotechniek zomaar wat voorbeelden.

De locatie

StartUp Nijmegen, voortzetting van het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CVJO), telt momenteel 115 deelnemers en heeft de potentie uit te groeien tot 130 à 150 startende bedrijven. Het netwerk is gehuisvest aan het Stationsplein 26 in Nijmegen, waar tot voor kort de Stadsregio Arnhem Nijmegen kantoor hield. StartUp Nijmegen beschikt daar over twee etages, met alle denkbare faciliteiten. StartUp staat onder management van 2 "aanjagers" (Dick Bos en Jan van Raaij), die voor de deelnemers het eerste aanspreekpunt zijn bij vragen of problemen. Het lijntje tussen aanjagers en deelnemers is ultrakort. Om adequaat te kunnen reageren en op het juiste moment op de juiste plaats de juiste hulp te kunnen bieden, zitten de aanjagers bovenop het doen en laten van de starters, zonder overigens op de stoel van de ondernemers te gaan zitten.

 

Initiatieven

Uit de dagelijkse contacten en het wederzijds klankborden door alle ondernemers in StartUp Nijmegen, ontstaan initiatieven die de functionaliteit van het besloten netwerk stimuleren. ‘BAM! Focus op groei’ is zo’n initiatief. Groepen van vijf startende ondernemers onder leiding van een aanjager, nemen elkaar elke week de maat. De gesprekspartners, altijd brancheverschillend, vertellen elkaar waar ze mee bezig zijn, hoe ze problemen aanpakken, welke afspraken te maken en hoe hun agenda voor de komende dagen er uit ziet. Door openheid van zaken te geven en daar tijdens de ‘BAM!’-bijeenkomsten naar te vragen, houden ze elkaar scherp op koers. De ‘BAM!’-gesprekken zetten aan tot die zo gewenste zelfdiscipline en doorzettingsvermogen, zijn vaak gezellig en leiden makkelijk tot zakelijke en zelfs persoonlijke vriendschappen.

 

Investeringen

StartUp Nijmegen is inmiddels omarmd door de gemeente Nijmegen. Niet alleen treedt de gemeente op als (inhoudelijk) partner, ook is besloten te investeren in StartUp. Tot en met 2019 is er € 220.000 beschikbaar om ‘startups en starters te laten floreren’. Het geld wordt besteed via een uitvoeringsprogramma waar StartUp Nijmegen deel van uitmaakt. “Een van de concrete uitwerkingen van het uitvoeringsprogramma is het realiseren van een startup hub: een fysieke plek voor startende ondernemers met acceleratorprogramma’s en activiteiten die het ondernemerschap versterken. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van financiële instrumenten, talentversterking en coaching, ondersteuning op het gebied van marketing, bedrijfsadministratie en IT en duidelijke profilering en branding van de startup hub Arnhem/Nijmegen”, aldus het Nijmeegse gemeentebestuur.

Op initiatief van StartUp Nijmegen hebben twaalf ondernemers hun financiële krachten gebundeld in een investeringsfonds voor startende bedrijven. Het Pro Startup Ondernemersfonds Nijmegen geeft starters de kans om hun businessplan te presenteren. Is het idee in de ogen van de investeerders voldoende kansrijk, dan wordt ondernemer in kwestie gedurende een half jaar door een van de investeerders begeleid. Daarna wordt bepaald of het idee in aanmerking komt voor financiering uit het investeringsfonds. Het gaat om bedragen variërend van 100.000 euro tot een half miljoen. Het investeringsfonds zal nooit het hele bedrag voor rekening nemen, maar is altijd een van de mede-investeerders in het beloftevolle bedrijf.