Kristie Lamers


RvN@ is een netwerk voor het MKB die innovatie, sociale en economische groei in het Rijk van Nijmegen actief stimuleert teneinde een topregio in Nederland te worden. Hierin werken ondernemers, organisaties, investeerders en kennisinstellingen/studenten met elkaar over gemeentelijke en sectorale grenzen heen om nieuwe en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en door te ontwikkelen.
 
RvN@ richt zich hierbij op drie focusthema’s;
  • Circulair Ondernemen
  • Food & Health
  • Smart & IT
 
Als je samenwerking zoekt met onderwijs overheden of andere bedrijven dan kunnen we je helpen. Vanuit een business case werken aan sociale, maatschappelijk en innovatieve kansen is de kern van mijn werk.
 
Rondom deze thema’s worden onder andere de RvN@LABclub (met LABhacks, LABsafari’s en LABtrains) en RvN@Academy georganiseerd. Hierover lees je meer op de website van RvN@: www.rvnhub.nl
 
Kristie Lamers, directeur van RvN@, is zelf vijf jaar ondernemer geweest een heeft een groot netwerk bij ondernemers overheid en onderwijs en denkt graag met je mee in elke fase van je bedrijf!

Contactgegevens

Bedrijf/organisatie
RvN@

E-mailadres
secretariaat@rvnhub.nl

Telefoonnummer
+31 6 53 95 06 98

Website
rvnhub.nl/