‘Durf te doen waar je goed in bent’ - Ilva van Elk van De Ontwikkelpraktijk


16 november 2020

‘Durf te doen waar je goed in bent’ - Ilva van Elk van De Ontwikkelpraktijk

Door: Els van tekstbureau Letterdesk

“Ik kreeg vroeger altijd te horen van mijn managers dat ik wat minder kritisch mocht zijn. Dat een zes heus ook goed genoeg was. En dat ik best wat meer ruimte mocht laten aan minder uitgesproken collega’s. Nu zeg ik juist: als je mij inhuurt, kun je niet om me heen. Dan gaan we voor meer dan een zes.” Ilva van Elk begon een paar jaar geleden met haar bedrijf De Ontwikkelpraktijk. Ze geeft helderheid en richting aan organisaties en leiders die met de handen in het haar zitten.

Ilva begon voor zichzelf toen ze in haar carrière tot een belangrijk inzicht kwam. “Ik weet dat ik een scherp oog heb voor wat er niet goed is, voor wat er niet klopt, niet logisch of niet consequent is. Als vanzelf zie ik het halflege glas én zie ik waarom dat half leeg is. Het heeft echter lang geduurd voordat ik de waarde daarvan inzag.” Ze vervolgt: “Ik ben degene die tijdens evaluatiegesprekken altijd te horen kreeg: ‘Misschien moet je wat minder kritisch zijn’, ‘Misschien moet je je mening even voor je houden.’ Aan het begin van mijn carrière nam ik die feedback ter harte. Jarenlang deed ik mijn uiterste best om mijn mening te ‘verzachten’. Maar gaandeweg besefte ik dat dit mijn natuurlijke stand is van tegen dingen aankijken. Ik heb nou eenmaal een goed oog voor zien wat béter kan. Niemand heeft er wat aan als ik die inzichten voor mezelf hou. Hier moet ik juíst mijn business van maken!”

Ilva’s doel is altijd geweest om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Naast politicologie studeerde ze vrouwenstudies. “Na mijn afstuderen was het mijn droom om hét gezicht te worden van Nederland op gebied van vrouwenemancipatie. De eerste jaren had ik mijn carrière daar vrij zorgvuldig op gepland. Ik werkte bij het ministerie van SZW, waar toentertijd het emancipatiebeleid werd gemaakt. Maar toen merkte ik: ik heb niet het geduld om jarenlang bezig te zijn om één onderwerp op de agenda te krijgen. Ik ontdekte dat ik veel meer geboeid was door de vraag waarom we ons met z’n allen op een bepaalde manier gedragen en waarom we zo ongelijkheid in stand houden. Welk belang wordt hiermee gediend?”

Uit de boom en in haar eigen bedrijf

Ze besloot haar inhoudelijke focus te verbreden naar het sociaal domein. “Ik wilde hoger in de boom komen en vanuit daar invloed uitoefenen.” Maar, hoe hoger in de boom, ontdekte ze, hoe groter het beroep dat op haar gedaan werd om zich in te houden. Om de lat toch iets lager te leggen en om soms toch weer genoegen te nemen met die zes. “Als manager werkte ik vanuit het motto: ‘Ambitie is durven doen waar je goed in bent’. Durf te stoppen met energie steken in datgene waar je eigenlijk niet goed in bent. En durf uit te blinken in datgene wat jou uniek maakt. Op een gegeven moment besloot ik dat het tijd werd dit ook eens op mijn eigen keuzes toe te passen. Ik besloot uit de boom te stappen. En zo is mijn bedrijf geboren.”

Ilva werkt het liefst aan vragen waarbij er voor de opdrachtgever veel op het spel staat. Waarbij er in korte tijd veel moet gebeuren. Waar anderen misschien hun tanden al eens stuk op hebben gebeten. En waarbij de deadline ook écht de deadline is. In opdrachten bekijkt Ilva de vraag vanuit drie invalshoeken: resultaat, keuzes en belangen. “Het onderzoeken van de belangen is vaak cruciaal bij het oplossen van een probleem. Elk gedrag dient namelijk een belang, ook als dat gedrag door sommigen niet als constructief wordt ervaren.” Ze verduidelijkt: “Ik heb politicologie gestudeerd, maar polderen is níet wat ik doe. Ik ben altijd respectvol, maar ook resoluut. Want als je zicht krijgt op de belangen en daarmee op de onderlinge verhoudingen tussen mensen, kan je van daaruit keuzes maken en resultaat boeken.”

Een activerende werkplek

In 2019 sloot Ilva zich met haar bedrijf aan bij StartUp. Op haar nieuwe werkplek vond ze hulp bij het ondernemerschap. “Hoewel ik als professional ervaren ben, was het ondernemerschap nieuw voor me. Ik zocht een netwerk in Nijmegen om mee te sparren en wat ik hoopte: intervisie met andere ondernemers. En ik had een activerende omgeving nodig. In de eerste drie maanden heb ik zowat álle partners gesproken. Dat heeft me enorm geholpen om mijn verhaal scherp te krijgen.”

Inmiddels heeft ze die ‘zes’ al even achter zich gelaten en gaat ze voor een echte oplossing, zonder zich in te houden. “Ik krijg er energie van als ik mensen met een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem kan helpen. En nu weet ik inmiddels: ik ben niet op mijn best als ik me teveel moet inhouden. Als je me inhuurt, kun je ook niet meer om me heen.”

Deel dit bericht