Reorgaco


Waarom Reorgaco?

De missie van Reorgaco bestaat eruit dat reorganisaties meer vloeiend, bedrijfskundig verantwoord en daarmee dus ook humaan doordacht verlopen met (veel) minder nadelen voor organisatie, medewerkers en overige betrokkenen. Hierdoor kan de aandacht binnen een aanzienlijk kortere tijd weer volledig naar waarom de organisatie bestaat. Tevens kunnen medewerkers op de een of andere manier weer zo prettig mogelijk door.

Hoe?

Dit realiseren we door kennis te delen en vaardigheden te trainen hoe directeur-bestuurders en middenkader op een scherpzinnige manier reorganisaties kunnen voorbereiden, uitvoeren en afronden.

Wat doen we dan concreet?

Wij geven algemene- en maatwerkvoorlichting over reorganisaties, begeleiden deze en bieden sparmogelijkheden zowel voor, tijdens als na een reorganisatie. Bovendien kijken we altijd terug om te achterhalen hoe een volgende reorganisatie (nog) beter kan verlopen. Deze kennis delen we graag weer met onze opdrachtgevers/klanten en indien mogelijk met anderen, zoals studenten, middenkader van andere organisaties en HR-functionarissen.

Contactgegevens

Ondernemer
Marjean Movrin

E-mailadres
m.movrin@reorgaco.nl

Telefoonnummer
06 1856 1957

Website
www.reorgaco.nl