Comfu


In cyber security is de mens nog altijd de zwakste schakel. Met trainingen, onderzoek en communicatieadvies helpt Comfu bedrijven hun medewerkers (en daarmee de organisatie) weerbaarder te maken tegen privacy en security dreigingen.
 
Naast alle technische en organisatorische maatregelen waaraan hard gewerkt wordt, krijgt de menselijke kant van security vaak minder aandacht. Maar ook al is het menselijk gedrag weerbarstig en onvoorspelbaar, het zijn uiteindelijk toch de mensen in de organisatie die security maatregelen moeten steunen en uitvoeren.
 
Organisatiebreed
Komt de Security organisatie niet lekker van de grond binnen de organisatie? Dan is het tijd om aandacht te besteden aan de menselijke kant van security. En daarmee gaan we verder dan alleen het verhogen van bewustwording, maar richten we ons op gedragsverandering. Gedragsverandering waarbij iedereen in de organisatie meewerkt aan je security doelstellingen. Want is dit niet het hoogste doel? Een echt veiligere organisatie en niet alleen die vinkjes voor compliancy? Wij versterken graag jouw security organisatie of programma!
Bij projecten
Ook bij security projecten waarbij medewerkers hun gedrag moeten aanpassen staat Comfu voor je klaar. Ook al lijkt de verandering in de ogen van een security officer klein, de impact voor medewerkers wordt vaak als groot ervaren. Een soepele implementatie is niet vanzelfsprekend, wij kunnen je helpen medewerkers mee te krijgen bij verschillende security projecten.

Contactgegevens

Ondernemer
Gigi Siahaya

E-mailadres
gigi@comfu.nl

Telefoonnummer
+31(0)628 48 1095

Website
comfu.nl/